Hasbro Play Doh

Nota prawna

 

Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-854 przy Alei Jana Pawła II 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086070, NIP 118-00-74-063, Regon 010899330 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN w pełni wpłaconym. („Hasbro”) przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie akademia-playdoh.pl („Strona internetowa”), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,  późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy.

 

Ponadto Hasbro na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej akademia-playdoh.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Hasbro Poland Sp. z o.o. jest zabronione.

 

Hasbro Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet, w odniesieniu do których Hasbro Poland Sp. z o.o. nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie internetowej. W przypadku zamiaru zamieszczania na innej stronie internetowej w sieci Internet linku/linków lub jakichkolwiek odwołań do Strony internetowej prosimy o przesłanie informacji na następujący adres: Hasbro Poland Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.